Tags

, ,

             * để cảm ơn M.B.

cũng rồi bụi phủ trang thơ
ngày sau đã mất
ngày xưa chẳng còn
có khi em phải đau buồn
thì thôi
đã rõ ngọn nguồn
thì thôi

theo về
với bóng trăng soi
cũng ta một bóng dưới trời hợp tan
mỏng manh em của dương trần
câu thơ quên lãng giữa đường
thì thôi.

9-2013

hoàng lộc

Advertisements