Tags

, ,

https://i0.wp.com/hoangloc.vnweblogs.com/gallery/7043/previews/photo%205.jpg

cùng mọi người, mua vé
anh vào đây cả ngày
ôi, thơ và châu báu
dường chẳng ưa gì nhau ?

anh theo hướng phong thủy
đi từ đông sang tây
nhờ mặt trời soi kỹ
cho anh dành vận may

quay về nam xưng đế
quay ra bắc xưng thần
anh làm đủ mọi thứ
chẳng tìm gặp kim cương !

ngồi suốt một ngày trời
đào và bươi trong đất
ham chi anh vào đây
làm cái lưng đau thắt !

tuổi này sao trái tính
còn đi tìm gian truân
khi em hoài óng ánh
trong thơ và trong lòng…

17-8-2013

hoàng lộc