Tags

, , ,

ngồi câu ở chỗ không có cá
như thể đời ta chẳng thiết gì ?
quăng miếng mồi chảy xuôi dòng nước
mấy nổi chìm, cũng muốn trôi theo

sao thấy thương hoài lão Lã Vọng
về già còn mộng bấy phù vân
gió lên, sóng bạc đầu sông Vị
(ôi đầu ông bạc giống ta không ?)

có thể em thôi còn ở đó
con cá lớn đã vượt sông hồ
ta ngồi hiu hắt ngày đơn chiếc
giữ miếng mồi thơm miết thuở xưa

thời nay ai cũng chơi mồi giả
chuyện phỉnh lừa ai cũng nghe quen
ngồi hoài ở nơi không có cá
để ngó lòng ta, sợi chỉ bền.

Silver Point, 6-7-2013
 
hoàng lộc