Tags

, ,

 

em đã hết đầu ghềnh
sao ta hoài cuối bãi
có buồn nào hơn chăng
để đành ta khép cửa…

3-7-2013

hoàng lộc