bên kia thế giới chẳng còn em
cũng chẳng tình ta của nổi chìm
có một cô hồn trôi vất vưởng
đất trời như đã rất bình yên

6-2013
 
hoàng lộc