Tags

,

sách, cũng vài ngàn quyển
dời nhà, không mang theo
tặng hết lại cho bạn
mong vui ở xế chiều

ta cả đời đọc sách
chẳng thoát vòng tình si
chỉ còn nước xa sách
để an dưỡng tuổi già

5-2013

hoàng lộc