Tags

,

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQnd_Nprt6nqoE_E0i3GQXkujLuuVeaJ3j5diKFZiGT4fo7-UVP

nghe đức Phật ở trời tây
anh phiêu lãng tới nơi này tìm kinh

tin em vẫn giữa lòng anh
tìm em – mà chẳng thấy tình ở đâu

tới đây, vô lượng trời sầu
và vô lượng nỗi đời đau nỗi người

chấp tay (chạm chút bồi hồi)
ôi tây phương Phật đã dời về đông.

3-2013

hoàng lộc

Advertisements