Tags

, ,

http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQz6aSmJXCH0G0bbd4HUNR8e57_Qv997h9agKsXITwWl8U3NOpK

khi nam mô Quan Âm…
ta chìm đâu, biển ấy ?
chỉ khi nam mô Em
mới nghe lòng sóng dậy

niệm Phật là chánh niệm
niệm tình là niệm tà ?
vẫn cầu Em hiển hiện
cho ta tìm thấy ta…

15-2-2013

hoàng lộc

Advertisements