Tags

,

mù sa đã lấp con đường
ngày thu nào bỏ lá vàng lại đây ?
ngước nhìn gió cuốn đồi tây
áo em cũng chẳng còn bay cuối trời

tôi cùng thơ dại lòng tôi
tóc cam trắng hết một đời yêu thương

thì ra trên mỗi con đường
có em là có nỗi buồn giống nhau
tôi qua bến bãi giang đầu
thấy sông chảy tới ngàn sau cũng gần

tình nhân của lão tình nhân
là em là của bao lần hợp tan ?

chỉ xin đất cỏ khô vàng
mai sau yên nghỉ mấy hàng lệ xưa

14-2-2013
 
hoàng lộc

Advertisements