Tags

,

đã lâu em không trở về
tháng giêng mà cũng còn nghe lạnh tràn
ta ngồi bên cạnh mùa đông
mới hay chẳng có nỗi buồn nào xưa

em đi từ đó đến giờ
đời ta hóa những câu thơ dọc đường
mây trời khổ mắt em không
ngó lên, lại thấy vô cùng nổi trôi ?

đã coi chuyện của một thời
mà sao cứ giữ một đời vậy em ?

2-2-2013
 
hoàng lộc

Advertisements