Tags

, ,

từ em bỏ bóng theo hình
cùng nhân gian lạc chữ tình đã lâu
khi ta cúi xuống chân cầu
thấy ai ở đáy sông sâu rất buồn
lục bình và củi ven sông
khô trên mưa nắng mấy tầng thời gian

em đi trăng khuyết không tàn
mà ta cứ một đầu non ngó về

1-2013

hoàng lộc

 

Advertisements