Tags

, ,

chửi nhau mãi, ích gì
nên mời ông chút rượu
chuyện lớn của xưa kia
xin coi thành chuyện nhỏ ?

mong một lần ngồi lại
lực bực được cùng khuây
(còn xơ múi chi nữa
khi ta ở tuổi này !)

bà nhà ông, của ông
là giai nhân một thuở
nhờ ơn ông cưới hỏi
mà phu nhân một đời

bà nhà ông thuở đó
là câu thơ của ta
có khi vài đời nữa
bả vẫn giai nhân hoài

từng thấy nhau – rất ghét
thôi – uống chén làm hòa ?
quí phu nhân là Phật
vô cùng, tại tâm ta…

1-2013

hoàng lộc

Advertisements