Tags

, ,

 

alt
đã cùng thế kỷ đi qua
đã nghe sông lấp
núi và biển đau
dẫu thơm áo rách tình đầu
mà hiu hắt nắng tình sau
gió mù

cả đời
nhiều thứ chẳng như
lại thêm những trận đòn thù
oái ăm

chỉ vì cái bụng yêu em
để trăm năm của trăm năm dật dờ

gã làm thơ, chán làm thơ
ơn em,
người đọc
bây giờ ở đâu ?

20-12-2012

 
hoàng lộc