Tags

, ,

alt

em bỏ quê nhà qua xứ khác
mang theo nhiều thứ ở đầu sông
phải chăng đời ép em xuôi ngược
để khuất nhau thêm mấy ngả đường ?

(ôi, mỗi câu thơ một số phận
như mỗi người tình một hiên quán ?
đã khó lòng ta còn được nhau
và trang thơ rách trước mai sau)

thì em lìa phố ra ngàn dặm
gió thổi không ngưng nghỉ cuối đời
cứ tưởng em là ta-cố-quận
vậy mà ta phải cùng nổi trôi

vậy mà em cũng đi cho được
(dễ quí hồ chi một tấm chồng ?)
rồi sẽ mai chiều em biết khóc
khi lần đầu điếng nỗi hoài hương.

19-12-2012

hoàng lộc