Tags

, ,

 

alt
đọc kinh, lòng vắng Phật
thì đọc nữa làm gì !
uống càn thôi chút rượu
nằm nghe trời mưa khuya

giọt rơi trên mái che
giọt thấm vào trong đất
còn giọt nào lưu lạc
trên vai em, cùng về ?

ta nhìn ta chẳng thấy
giữa sắc tướng mù mù
giọt khuya tiền kiếp lạnh
vừa động tàn chân như ?

12-2012

hoàng lộc