Tags

, ,

alt

ngày rất mỏi và đêm về cũng mỏi
ta nằm nghiêng nghe gió thổi giang đầu
bao nhiêu sóng, bao lần chìm nổi nữa
để mối tình có thể gửi mai sau ?

em quá trẻ để tin ngày quá vãng
tin biển dâu là thứ ghé không ngờ
có chén rượu cả đời chưa uống cạn
hiên quán buồn còn đợi gã làm thơ

khi ta cũng vắng dần mây lãng bạt
để cùng nghe nhiều chuyện ở xa xôi
về tả ngạn, biết em từng bật khóc
thuở chồng con vớ vẩn một bên đời

12-2012

 
hoàng lộc