Tags

, ,

https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2013/09/9880f-hue_thuong.jpg
từ em đội nón theo người
bút nghiên cũng đã chịu đời rủi may
mấy tầng cỏ úa đồi tây
còn thêm mấy nắng những ngày cuối đông ?

em đi
mọi thứ muôn trùng
đâu đây có một nguồn sông lạnh rồi
rong bèo không thể nguôi ngoai
trên bao bến cạn bến bồi đã khô

từ em qua xứ bụi mờ
là em có thể bất ngờ gian truân
chỉ vì em rất giai nhân
yêu anh mà lại chẳng cần lấy anh

12-2012

hoàng lộc