Tags

, ,

https://i0.wp.com/tiin.vn/medias/4f5873c10f715/2012/04/05/1af30cc3-f91e-4c44-99d1-c9cae28ed853.jpg

đã chắc khi xa lìa cố thổ
ta đi cùng hướng với Đường tăng
phập phù mưa nắng, (cả tuyết nữa)
ấy thế mà ra hai mươi năm

đường ta đi thấy ít yêu quái
chỉ có bọn mắt xanh tóc vàng
đôi khi cũng gặp loài da đỏ
cả da đen, (đen hơn than hầm)

ở đây điều thật như không thật
như lắm phù hoa với cố cùng
có lẽ ta ở hiền như Phật
chừng ấy năm còn giữ được thân

ở đây kinh sách cao hơn núi
đốt bao nhiêu cũng chẳng tro tàn
muốn thỉnh về quê thì cũng dễ
tiếc vì ta không thể đa mang

ở đây từng lắng nghe tiền kiếp
nhớ Ngộ Không còn chưa ngộ không
đôi khi buồn quá mà rượu rót
dài đêm mưa rơi rơi trong lòng

ở đây chỉ thiếu em ngồi quán
cùng nương nhau qua cơn phong trần
mà thiếu em là em cũng thiếu
để đôi đời góa bụa tình nhân

ta ở đây chờ ngày nhắm mắt
tin phương tây chính là Tây phương

19-11-2012

hoàng lộc