Tags

, ,

 

http://4.bp.blogspot.com/-pyo7HdSa4js/Try0lqNfo3I/AAAAAAAAAS0/kECNdBNgTj0/s1600/phuongvi3.jpg

thầy dạy chữ cho anh, (để viết thơ tình)
em dạy anh thất tình, anh giỏi chữ
đôi khi lật bất ngờ trang sách cũ
nét đa đoan anh thầm biết ơn thầy

thầy đã qua đời, chữ hãy còn đây
em đi lấy chồng, bỏ tình lữ thứ
anh ôm một bồ thơ, một bồ chữ
nghĩ chuyện mất còn lòng lại đau hơn

ơn chữ của thầy – ơn tình là em
tôn sư trọng tình (thiên kinh địa nghĩa)
anh muốn cúi lạy thầy, xin trả chữ
để suốt đời được có thể cùng em….

20-11-2012

hoàng lộc