Tags

,

https://i2.wp.com/chungta.vn/Files/Subject/3b/9b/b2/c6/Ngodoiem.jpg

không em
ngày tháng nơi này
cũng ơn chiếc lá
mà cây đã vàng
ta từ lạnh buốt cố hương
mùa đông còn những dặm đường về xa

con chim hót giữa chiều tà
ta nghe không hết lòng ta với chiều
ngó hoài cái bến cô liêu
khi lau lách cũng ít nhiều thở than

hỏi em
hỏi cả đời buồn
yêu em
và những mất
còn
ở mô ?

11-2012

hoàng lộc 

 

Advertisements