Tags

, ,

phố anh tuổi nhỏ
là phố Hội An
phố đời dong ruổi
là phố quan san

còn chưa qua hết
Hội An một thời
làm sao đi hết
đường xa phố người

anh ở phố này
thương về phố nọ
mới chục năm rồi
còn nguyên vết nhớ

là con dao cắt
sâu giữa tấm lòng
sấm rền chớp giật
rách nỗi hoài hương

sợ chi lời nguyền
thân vô địa táng
mà phố không em
cũng tìm thục mạng

2012

hoàng lộc