Tags

,

alt

thắp chút nến, ta ngồi một mình
thổi tắt nến, thấy một ngày sinh
ầu ơ cậu bé trong tiền kiếp
em rất quen (vì anh của em)

ấy thế mà ra bao nông nỗi
mấy mươi năm ta chẳng nên người
gậy đỡ ta và gậy chống đất
đang còn hơ hải cuộc dong chơi

cha mẹ yên nằm nơi xứ cũ
về thăm đôi bận chiều nghĩa trang
ta cúi đầu trước hai nấm mộ
khói hương thêm ngọn cỏ khô vàng

cha mẹ sinh ta rồi tử biệt
em yêu ta rồi cũng xa rời
nè đây cậu bé trong tiền kiếp
tiếng khóc nghe chừng quá lẻ loi

2012
 
hoàng lộc