Tags

,

alt

từ em cắt tóc tặng tình
mùa thu ngắn lại dỗ dành hết hơi
từ em cắt tóc vì tôi
là khi xẻ lứa lìa đôi (nỡ nào ?)

khi đành ngắn lại chiêm bao
là như kéo cả mối sầu dài hơn ?
em ngồi lạnh nửa bờ lưng
còn bao sợi tóc nửa chừng lệch vai ?

hỏi cùng tóc ngắn vì ai
mà sông từ đó chảy hoài trong mơ ?

3-11-2012

hoàng lộc

 

Advertisements