Tags

, ,

https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2013/08/236f9-ap_20101201094023684.jpg

đã dặn thôi đừng nhớ em nữa
mà ta cứ nhớ (để làm chi !)
mùa đông về cách đây mấy bữa
sao tình đi không thể trở về ?

để trách đời kia mau héo úa
ngày qua ngày qua, cây vừa khô
giơ hết tay, đâu còn vói tới
những gì rất đẹp ở xa xưa

rất gió để nghe chiều quá lạnh
em trong bát ngát nỗi quê nhả
cúi đầu bước thêm từng hoang vắng
mới hay nhớ em là nhớ ta

2-11-2012

hoàng lộc

 

Advertisements