Tags

, ,

thả tay nhau giữa con đường
còn chăng là những dặm buồn phải qua
em rồi nửa áo mù sa
lụa bay có lạc nửa tà về xưa ?

ta nghiêng vai gió sang mùa
lắng nghe chiếc lá vừa khô cuối trời
những gì sắp sửa rụng rơi
ngó theo xin được mấy lời từ tâm

đớn đau là thứ vô cùng
có nên đối đãi quá chừng với nhau ?

27-10-2012

hoàng lộc

Advertisements