Tags

, ,

 

ngày mới quen, em gọi anh bằng chú
và xưng em với chú (cũng hơi đành !)
chú như cha, có lần em bảo thế
dẫu em tin có thằng chú bất bình

ngày phải lòng, bỏ chú – gọi bằng anh
tất nhiên chú thấy mình trẻ lại
chiếc phone tay nhận thêm nhiều câu hỏi
có câu này : em đã chắc yêu không ?

sau khi lấy chồng – anh+chú hóa thành ông
xưng em cùng ông (thật là vô phép)
có những điều khởi đi từ duyên nghiệp
như em phải lấy ai – và khổ vì ai

để có một điều không thay đổi được
rằng em gọi thế nào cũng là gọi anh đây…

11-2012

hoàng lộc

Advertisements