Tags

,

https://i0.wp.com/123.25.71.107/hoidap/uploads/news/2011_12/laisind.jpg

vợ múc cho miếng cháo
bảo húp rồi đi nằm
anh rình rình đem đỗ
mới hay mình biếng ăn

8-2012

hoàng lộc

Advertisements