Tags

, ,

cũng bởi chiều nay mây xuống thấp
chi chắc ngày mai em vui hơn
tôi cuối sông mờ cơn gió tạt
vừa nghe ra mưa nổi thượng nguồn

ở đó có thời em rất lạ
lá trên vai và nắng trên môi
những ngày thu của rừng núi cũ
của thú gầy em hẹn với tôi

ở đó, rồi xa nhau, cũng vội
(đời tôi em đã bỏ không về)
nhiều khi tôi nhớ tôi, buồn bã
đi bao năm mà lòng vẫn quê

nhiều khi tôi nhớ em nhiều lắm
tình sau chẳng mấy khác tình đầu
trời nỡ sinh hai người lận đận
hạt lệ nào cũng mặn như nhau

9-2012

hoàng lộc