https://thotinhhoangloc.files.wordpress.com/2013/06/41f18-wawa.jpg
    * tặng Nguyễn Thanh Huy

thời tuổi nhỏ anh rất nghèo rất nghịch
như bu lên cửa sổ ngó em nằm
cũng có bắt gà nhà em làm thịt
nấu cháo gà và xé trộn rau răm

lớn hơn chút anh hồi cư phố Hội
còn em thì trôi dạt tới Cà Mâu ?
anh rất nhớ và lắm khi rất tiếc
khi biết yêu, chẳng còn thấy em đâu

đời xô đẩy để anh đi làm lính
chiến tranh và anh, tuổi trẻ long đong
anh vác súng qua bao miền sông rạch
nghe có em đâu đó ở trong lòng

không thể níu nhau của thời tuổi nhỏ
cửa sổ nhà em và bữa cháo gà…
anh với em phải bao trời tứ xứ
chắc chi cùng ngồi ngó lại quê xa ?

28-8-2012

hoàng lộc

________________________________
*Tây Giang nay thuộc xã Bình Sa, huyện Thăng Bình –
Quảng Nam, quê hương tuổi thơ tôi.