Tags

,

https://i1.wp.com/seablogs.zenfs.com/u/sWLla_SfGRm7J_lVhkQHp93qzbbW80HRTabFAAAU9Q--/photo/ap_20100107072712541.jpg

tôi về ngồi với tôi xưa
ngàn mây đã gió mùa mưa xuống rồi
em còn ngồi lại vì tôi
để xin ướt áo ướt người được không ?

chỉ tôi ngồi rất vô hồn
nhớ em từng những bước buồn có nhau
một thời hai đứa đều ngu
đang tay bứt một cành thu vội vàng

ngồi chờ trăm nỗi đi hoang
lỡ tôi hạt lệ bên đường với ai ?

24-8-12

hoàng lộc