Tags

,

 làm thơ tặng em

làm thơ tặng người
tạ đời
ơn khắp.

đăng thơ
in ấn cũng rồi
em
bạn bè đã đọc
hiểu ra chữ tình không nguôi.

cúi đầu với em lần nữa
để xin một ngày nghỉ ngơi.

tháng 8 – 2012

hoàng lộc