Tags

,

alt
ba từng huênh hoang hơn nửa đời ngư phủ
cũng hiếm lần cá lớn, hấp kiểu Triều Châu
con chỉ là tay cầm cần tài tử
chỉ sớm chiều – cá đã cắn câu
biết thời nào có anh hùng thời đó
mà sao ba cứ buồn đâu đâu…

2012

hoàng lộc

Advertisements