Tags

,

em lật ra một bài thơ
hỏi anh đã viết bao giờ –
cho ai ?
lòng anh chợt mối cảm hoài
nhớ ra mà lại không hề nói ra
viết cho em, cho người ta
viết sáng nay, viết hôm qua –
khật khù
mích lòng em
mích lòng người
bài thơ lần nữa sụt sùi
xưa
sau…
8-2012
hoàng lộc