Tags

,

                  *tặng cháu Cúc Phương
Đức Phổ với anh thường vẫn mày – tau
em hô chú – anh đành theo : chú Phổ !
nhưng em chính là con gái Nguyễn Miên Thảo
thì phải gọi anh bằng bác lận – con ơi !
8-2012

hoàng lộc