Tags

, ,

https://i0.wp.com/hvty.net/tygt/images/stories/2011/1_1_tho_tinh__yeu_nang_tho/1302256028-yeu-nang-tho-1-20110421090647.jpg em là giai nhân nên ta dan díu
(không phải giai nhân nào cũng dễ nhào vô)
lắm đứa xiêu đời vì em yểu điệu
ta cũng cầu em về với trang thơ

em thường lấy tình làm duyên thiếu nữ
lấy chữ tình đo bề dày gian truân
em cứ than van hồng nhan bạc số
cứ bỏ chồng xong rồi lại lấy chồng

em yêu bao người mà không lấy được
em lấy bao người, lại bảo không yêu
lấy chồng một lần người ta đủ chết
em lấy bao lẫn vẫn cứ lòng kiêu

trang thơ ta có lần em lui tới
còn sót nơi đây những hạt lệ nhòe
ta biết trong em vầng trăng yếu đuối
soi dấu nàng thơ nhiều khi rất khuya

9-2012

hoàng lộc