Tags

,

http://lucbat.com/admin/upload/file/0F15E3E9B15158B71CE1B4A096CC19D0(1).jpg
không thể cứ chịu sào khi có tuổi
thuyền vừa xoay và gió nổi sông cuồng
ta chỉ biết ghé đời trên bến bãi
trốn lòng mình (rồi trốn cả tình luôn)

em chi chắc chồng con kia yên ấm ?
để ta vừa tụng đủ một thời kinh
kể như dứt thuở yêu người thê thảm
hai tay không xin cúi lạy ơn tình

ngày sẽ tới và buồn kia quên trớt ?
ta ngu ngơ ngồi đếm những cơ cầu
(không thể đếm những gì đi mất biệt
nên không cần tính lại mỗi dài lâu)

em cũng đã chọn về trên bến phố
nước sông trong hay sông đục (cũng rồi)
thì nước lớn hay nước ròng cũng vậy
và lục bình đã không thể không trôi…

15-7-2012

hoàng lộc

Advertisements