Tags

,

alt
         * tặng hội Quảng mấy chục mạng...

dân Quảng Nam đi đâu cũng ưa lập hội ?
đi đâu cũng cứ nối tình quê ?
hội thơ Bảy Hiền – hội Quảng (hàng mấy ngàn người) ở Cali,
                                      Boston, Atlanta, Dallas…
sao anh cứ nao lòng vì em Quảng… Bến Tre ?

7-12

hoàng lộc

 

Advertisements