Tags

,

https://i1.wp.com/images.yume.vn/blog/200907/28/13433061248718064.jpg

đọc hơn chục nong sách
viết non ngàn bài thơ
nghĩ ta từng giỏi chữ
lại như thằng bá vơ

nói nghe chừng hay lắm
mà làm chả ra gì
ta từ thân vạn dặm
chỉ nhọc nhằn tình si

yêu em thì vẫn vậy
viết nữa, không thành câu
chữ nghĩa ôi đã cạn
ta thương ta bạc đầu

7-2012

hoàng lộc