Tags

, ,

photo
và anh, gã bất hiếu hữu tam
cha mẹ anh chắc chi còn hương khói
vì anh chỉ có hai con gái
đang lo toan nhà người
 
(con gái, than ôi – ngoại tộc
chúng lại không rành tiếng Việt)
 
mấy trăm bài thơ
có đôi câu nhiều năm rồi vẫn vì em mà bật khóc
như chùm hoa tí hon từ kẽ đá nứt
như con sông cạn khô
cứ đau lòng khi những cơn mưa
 
anh chỉ có thể gửi em
chừng ấy vần điệu một thời
em giữ – làm ơn – như chút oan khiên
mà chúng ta không đành tặng nhau
biết đâu em đỡ quạnh hiu hơn khi một mình nơi ấy
với từng hạt lệ xa xăm…
 
7-2012
 
hoàng lộc