Tags

, ,

https://i2.wp.com/seablogs.zenfs.com/u/XASF6UGQERmo92noBYVdbkk-/photo/20111225101648445.jpg

hữu khuyển thả tu sát
hữu tửu thả tu khuynh
nhãn tiền đắc táng dĩ nan nhận
hà sự mang mang thân hậu danh 

nguyễn du

người phong nhã không chơi thịt chó
giữ lòng ái kính với giai nhân ?
ở Mỹ càng không bán thịt chó
tưởng người với chó như bạn thân

bạn thân không thể đem đi giết
lại là đem giết thịt, nhậu chơi ?
nghĩ uổng – ở đây tràn rượu quí
mà không có được món-trên-đời

em gái Bắc kỳ xa xứ hả ?
hay cô Nam bộ – khoái cờ tây ?
chẳng có thức nào hơn chó nổi
để bày tiệc rượu với em đây

mai mốt về Hố Nai, Phúc Hải
mời nhau một bữa thấu chân trời
thấy chó trong thơ – thèm muốn chết
mà phải ngồi suông vái Nguyễn Du…

7-2012

hoàng lộc

Advertisements