Tags

, ,

huyết áp anh không ổn
và trời mưa thất thường
mùa ngâu vào tháng sáu
có chạnh lòng em không ?

anh vừa ăn chén cháo
ăn nửa chén đã nhàm
cái miệng nghe đắng chát
nuốt vội cùng tiếng than

trái tim anh không ổn
đã đập nhiều nhịp hơn

trang thơ anh cũng bệnh
nằm bên cạnh đời anh
cả hai cùng thiếu vắng
cả hai đang rất buồn…

24-6-2012
 

hoàng lộc