Tags

,

https://i2.wp.com/www.banvannghe.com/images/upload/Cung_Khanh_Truong_1_0.jpg
            khánh trường và thành tôn

chân hết đi được, miệng cứ nói
nói mù tăm mấy thứ không còn
ta đẩy xe lăn ông chi nổi
lòng nặng trì những lớp vô ngôn

6-2012
 

hoàng lộc