Tags

,

đi bộ quanh bờ hồ công viên, một vòng vài cây số
đi xong, nghe như cạn sức người
biết chắc từ nay đi kiểu này không nổi nữa
anh đang gần đất lắm, em ơi !
15-6-2012
 

hoàng lộc

Advertisements