Tags

,

alt

bình yên tôi
tháng sáu buồn
cơn mưa xối sạch mái hồn phiêu du ?
nghe như trời thấp mây mù
không nguôi
(còn dội ngày thu xuống lòng)
 
bình yên tháng sáu em không
gót chân nào chắc ửng hồng nắng mai ?
em đi về những tàn phai
mà sao em muốn đi hoài vậy em ?
 
mong cho tháng sáu bình yên
có tôi đứng ngó về em.
lặng thầm
 
6-2012
hoàng lộc