Tags

,

em thuở nguồn xưa im vắng suốihttps://i0.wp.com/www.thanhnien.com.vn/News/Pictures201002/TuanThanh/2010/10/01/vo_hiep3.jpg
sao ta về núi ngủ, chiêm bao ?
ở đây mây trắng thường ly biệt
và gã tình nhân đã bạc đầu em ở rừng kia bao lá úa
cho ta thầm tưởng chút hương trầm
có khi nhân loại (và anh nữa)
sống chỉ vì em, một phúc âm

2012

hoàng lộc