Tags

,


https://i1.wp.com/farm7.static.flickr.com/6136/5992830201_d464e314df.jpg

ông bạn Mễ xứ người kiếm sống
còn mang theo trưa những tiếng gà
ta nhiều năm nỗi đời nỗi mộng
ơn láng giềng thêm nỗi quê xa…

memphis, 6-6-2012
 
hoàng lộc