Tags

,những nhan sắc đương thời đều được sinh vào tháng sáu ? *
họ đứng ngoài thơ nên chưa mức tuyệt trần ?
em yểu điệu cả đời bên chữ nghĩa
nên sinh ở tháng nào em cũng rất mỹ nhân

6-2012

hoàng lộc

Advertisements