Tags

, ,


https://i0.wp.com/giaoduc.net.vn/Uploaded/ducgiang/2011_12_31/pha_thu_thiem_1.jpg

chắc em, ngoài anh ra, không nói với ai những điều như thế
chính em đây cũng lắm lúc không ngờ ?
còn anh, chỉ với em – nghe được điều như thế
nghe hết lòng mà cũng giống như chưa…

có khi em với anh rất là tri kỷ
rất xứng đôi, lại không thể thành đôi
đời lắm lúc cứ bày trò vong phụ
anh với em phụ nhau, (thiệt chẳng đáng làm người !)

vậy mà vẫn phụ nhau mới là chuyện lạ
con đường câm, vang lặng nỗi thầm thì
nên dẫu yêu nhau một thời chết bỏ
nghĩ cho cùng, cũng chẳng để làm chi….

6-2012
 

hoàng lộc

Advertisements