Tags

, ,


https://i1.wp.com/img.tongiaovadantoc.com/2011/11/14/19/49/Ngan-cai-dao-P2.jpg

lỡ có một ngày kia
em nhận bình tro cốt
em đưa gửi nhà chùa
mong ngày anh siêu thoát

lúc sống cầu không được
chết đi thì cần gì
hạt tro khi bị nhốt
chỉ lùng bùng tình si

đừng bỏ anh như thế
anh không ưng ở chùa.

(bao giờ em giáo chủ
nhớ cho anh tín đồ)

đừng bỏ anh như thế
kinh kệ thường không vui

15-5

hoàng lộc

Advertisements