Tags

, ,

photo

thổ ngơi tôi,
cõi u hồn
có câu thơ đã treo buồn vách xưa
có tôi dơ dáng một đời
hỏi em 
gặp cả đất trời hồ nghi

thổ ngơi tôi
buổi tôi về
dòng sông đã cạn từ khi mất nguồn
em cầm một phiến gian truân
và tôi

cả mớ bềnh bồng xuống vai

tôi buồn suốt thổ ngơi tôi
lẽ đâu chỉ khóc một hồi
cùng em ?

30-4-12

hoàng lộc

Advertisements